Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512019-07-0131/452/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiegoObowiązujący
522019-07-0131/451/19/VIUchwała w sprawie uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 4358 N - ulicy Michała Kajki w Węgorzewie i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnychObowiązujący
532019-07-0131/449/19/VIUchwała w sprawie odwołania upoważnienia udzielonego Uchwała nr 25/294/09/III Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2009 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marii Joannie Pietrukaniec- Z-cy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie do składania w imieniu Województwa Warmińsko- Mazurskiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu własnego pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów z obszarów zmarginalizowanych województwa warmińsko- mazurskiego” w ramach Działania 2.2 ZPORR oraz do podejmowania decyzji i wykonywania niezbędnych czynności związanych z realizowanym projektemObowiązujący
542019-07-0131/448/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
552019-06-2430/447/19/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
562019-06-2430/446/19/VUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi w Olsztynie, na użyczenie pomieszczeń nr W-7 i W-8 na okres kolejnych 3 lat w budynku głównym Szpitala położonego przy ul. Żołnierskiej 18 w OlsztynieObowiązujący
572019-06-2430/445/19/VIUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 15/220/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu za rok 2018Obowiązujący
582019-06-2430/443/19/VUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146, na przedłużenie obowiązującej do 30.06.2019 r. umowy dzierżawy pomieszczenia szatni w budynku D – Przychodni Szpitala obecnemu dzierżawcy na czas nie określonyObowiązujący
592019-06-2430/442/19/VUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Zespołowi Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, na przedłużenie obowiązującej do 31.10.2019 r. umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej obecnemu dzierżawcy do dnia 31.10 2023 r.Obowiązujący
602019-06-2430/440/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych „DOREN” im. Berty Trusiewicz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Różewcu za rok 2018Obowiązujący
Strona 6 z 1224