Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512020-05-26XVI/275/20Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji w roku 2019 Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021.Obowiązujący
522020-05-26XVI/274/20Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.Obowiązujący
532020-05-26XVI/273/20Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji w roku 2019 Programu pn. „ Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny”.Obowiązujący
542020-05-26XVI/272/20Uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego w Województwie Warmińsko- Mazurskim w roku 2019.Obowiązujący
552020-05-2522/303/20/VIUchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko- Mazurskiego za 2019 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta dla Sejmiku i Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z badania rocznego sprawozdania finansowego.Obowiązujący
562020-05-2522/302/20/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.Obowiązujący
572020-05-2522/301/20/VIUchwała w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. mających wpływ na rozwój kapitału społecznego regionu - w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznychObowiązujący
582020-05-2522/295/20/VIUchwała w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz oddania w użytkowanie wieczysteObowiązujący
592020-05-2522/294/20/VIUchwała w sprawie uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1174 N Łączno-Jurki o długości 2335 m i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnychObowiązujący
602020-05-2522/293/20/VIUchwała w sprawie uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi nr 3060 N – al. Parkowa w mieście Morąg i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnychObowiązujący
Strona 6 z 1293