Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
41Informacje,konkursy, ogłoszeniaOgłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w OlsztynieMarcin Grzegorczyk2020-05-27 14:41:29
42Akty prawneUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19Marcin Grzegorczyk2020-05-27 14:22:02
43Informacje,konkursy, ogłoszeniaOgłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2020 r. mających wpływ na rozwój kapitału społecznego regionu - w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznychMarcin Grzegorczyk2020-05-27 14:11:28
44Akty prawneUchwała w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. mających wpływ na rozwój kapitału społecznego regionu - w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznychMarcin Grzegorczyk2020-05-27 13:49:51
45Zamówienia publiczneSzacowanie wartości zamówienia na dostawę książek i publikacji na potrzeby promocji województwa warmińsko-mazurskiegoMarcin Grzegorczyk2020-05-26 16:05:54
46Zamówienia publiczneZapytanie ofertowe na zakup i dostawę kalendarzy ściennych i książkowych na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy EuropejskichMarcin Grzegorczyk2020-05-26 15:44:13
47Zamówienia publiczneSzacowanie wartości zamówienia na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby działań Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.Grzegorz Usczyk2020-05-26 14:33:11
48Informacje,konkursy, ogłoszeniaArchiwum z obrad Sesji SejmikuMichał Chomej2020-05-26 13:58:22
49Informacje,konkursy, ogłoszeniaDepartament CertyfikacjiMichał Chomej2020-05-26 13:55:53
50Informacje,konkursy, ogłoszeniaDepartament Infrastruktury i GeodezjiMichał Chomej2020-05-26 13:54:23
Strona 5 z 1911