Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412015-11-2462/714/15/VAktualizacja procedury w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Obowiązujący
422008-02-1910/62/08/IIIAktualizacja składu osobowego Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
432008-04-29XVII/370/08Aktualizacja wskaźników służących ocenie realizacji Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko – mazurskiego.Obowiązujący
442009-07-2046/570/09/IIIAktualizacja Wytycznych Instytucji Zarządzającej do opracowania Lokalnych Programów RewitalizacjiZmieniony
452009-11-1070/815/09/IIIAktualizacji procedur w zakresie wykonywania zadan Instytucji Zarzadzajacej delegowanych Samorzadom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Obowiązujący
462009-05-1832/361/09/IIIAktualizacji procedury w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Obowiązujący
472016-01-296/37/16/VAnulowanie konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-001/16 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy, Działania 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytoweObowiązujący
482008-12-30XXV/474/08Budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2009Zmieniony
492013-12-30XXXIII/644/13Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rokZmieniony
502014-12-30III/35/14Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rokZmieniony
Strona 5 z 1303