Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412007-03-20VI/87/07Określenie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007Zmieniony
422007-03-20VI/88/07Zmiana uchwały Nr XXXVIII/525/05 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie deklaracji woli współudziału Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wieloletnim programie „Nadbałtycki Projekt Prewencji”Obowiązujący
432007-03-20VI/99/07Zmiany w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku przedstawiciela Wojewody Warmińsko - MazurskiegoObowiązujący
442007-03-20VI/102/07Wygaśnięcie mandatu radnego Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
452007-03-20VI/103/07Wybór przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego do komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego w OlsztynkuObowiązujący
462007-03-20VI/106/07Zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
472007-03-20VI/95/07Powołanie Komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkamiObowiązujący
482007-03-20VI/84/07Uchwalenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2008-2011”Nieobowiązujący
492007-04-24VII/111/07Rozpatrzenie złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania z gospodarowania wojewódzkim zasobem nieruchomości za rok 2006Obowiązujący
502007-04-24VII/112/07Rozpatrzenie złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego sprawozdania z realizacji „Regionalnego Programu Rozwoju Rolnictwa na lata 2002-2006” w roku 2006Obowiązujący
Strona 5 z 1338