Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412014-06-24XXXVIII/775/14Likwidacja Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu Filia w OstródzieObowiązujący
422014-06-24XXXVIII/774/14Likwidacja Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu Filia w BraniewieObowiązujący
432014-06-24XXXVIII/773/14Określenie szczegółowych warunków, zakresu oraz trybu postępowania przy udzielaniu pomocy stypendialnej dzieciom i młodzieży, w ramach projektu systemowego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – VI edycja” w roku szkolnym 2014/2015Obowiązujący
442014-06-24XXXVIII/772/14Nadanie Statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w OlsztynieObowiązujący
452014-06-24XXXVIII/771/14Przyjęcie Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
462014-06-24XXXVIII/770/14Przyjęcie złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokumentu pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla województwa warmińsko-mazurskiego”Obowiązujący
472014-06-24XXXVIII/769/14Przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2013 „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017”Obowiązujący
482014-06-24XXXVIII/768/14Przyjęcie Raportu z monitoringu wdrażania w 2013 roku „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2012-2015”Obowiązujący
492014-06-24XXXVIII/767/14Rozpatrzenie Informacji o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w 2013 rokuObowiązujący
502014-06-24XXXVIII/766/14Udzielenie absolutorium dla Zarządu Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
Strona 5 z 1319