Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412019-05-0722/313/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2019 roku.Obowiązujący
422019-05-0722/312/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 48/949/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 października 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18 oraz zwiększająca kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18Obowiązujący
432019-04-30VI/123/19Uchwała w sprawie przekazania petycji o przeprowadzenie remontu dróg i ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 12 ton na odcinkach usytuowanych na obszarze administracyjnym Gminy Kiwity według właściwości.Obowiązujący
442019-04-30VI/122/19Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok.Obowiązujący
452019-04-30VI/121/19Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039.Obowiązujący
462019-04-30VI/120/19Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy Olsztyn.Obowiązujący
472019-04-30VI/119/19Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na doposażenie w 2019 r. Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim celem wprowadzenia nowych zajęć edukacyjnych.Obowiązujący
482019-04-30VI/118/19Uchwała w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonywanie w 2019 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.Obowiązujący
492019-04-30VI/117/19Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.Obowiązujący
502019-04-30VI/116/19Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.Obowiązujący
Strona 5 z 1208