Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412019-09-24X/167/19Uchwała w sprawie przyjęcia dokumentu „Analiza sytuacji na rynku pracy w Województwie Warmińsko- Mazurskim w pierwszym półroczu 2019 roku”.Obowiązujący
422019-09-24X/166/19Uchwała w sprawie przyjęcia złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2019-2039 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 roku jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim.Obowiązujący
432019-09-2345/657/19/VIUchwała w sprawie wytycznych do projektu budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
442019-09-2345/653/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, Schemat A, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
452019-09-2345/652/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 17/352/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
462019-09-2345/651/19/VIUchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/17 z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
472019-09-2345/650/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektu pozakonkursowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, Schemat B, poprzez zatwierdzenie Listy ocenionych projektów pod względem formalno-merytorycznym opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz dokonania wyboru projektu do dofinansowaniaObowiązujący
482019-09-2345/649/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 3 cyfrowy Region, Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
492019-09-2345/648/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 10/111/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznychObowiązujący
502019-09-2345/647/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.07.02.03-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bisObowiązujący
Strona 5 z 1240