Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje, konkursy, ogłoszenia

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zapytanie ofertowe w zakresie wykonywania na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego czynności brokerskich.

Oferta powinna być złożona do dnia 27.09.2016 roku do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wybór brokera ubezpieczeniowego”, w sekretariacie Departamentu Organizacyjnego (pokój 117), w budynku Urzędu przy ul. Emilii Plater 1 w Olsztynie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert, o godzinie 12:10 (pokój 114).

Załączniki: