Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312015-05-1926/260/15/VAktualizacja procedury KP-006 - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie zadań delegowanych Samorządom Województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Obowiązujący
322010-09-0742/820/10/IIIAktualizacja procedury KP-014 - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania: 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Schemat I: Scalanie gruntów i Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w ramach PROW na lata 2007-2013Obowiązujący
332011-10-2456/712/11/IVAktualizacja procedury KP-014 - Obsługa Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania 321 125 „Poprawiania i rozwijanie infrastruktury zwiazanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa – Schemat I: Scalanie gruntów i Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w zakresie zadan delegowanych Samorzadom Województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Obowiązujący
342013-04-3021/315/13/IVAktualizacja procedury KP-017/v.5/z - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy na małe projekty w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 w ramach wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Obowiązujący
352014-05-1327/324/14/IVAktualizacja procedury KP-017/v.6/z - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy na małe projekty w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013 w ramach wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Obowiązujący
362013-05-2725/381/13/IVAktualizacja procedury KP-611-189-ARiMR/4/z - Zmiana przeznaczenia operacji/ przeniesienie praw własności lub posiadania/ zwolnienie ze zobowiązań w wyniku zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności dla działań 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013Obowiązujący
372013-09-0945/573/13/IVAktualizacja procedury KP-611-295-ARiMR/2/z - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego Beneficjenta w ramach działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Obowiązujący
382009-01-196/29/09/IIIAktualizacja procedury w zakresie wykonywania zadan Instytucji Zarzadzajacej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Obowiązujący
392009-03-0215/114/09/IIIAktualizacja procedury w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Obowiązujący
402009-05-1832/362/09/IIIAktualizacja procedury w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Obowiązujący
Strona 4 z 1303