Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312011-02-1510/112/11/IVPodanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Barcja” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Obowiązujący
322016-02-1610/112/16/VUchwała w sprawie: dokonania zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Obowiązujący
332019-02-2610/112/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacjiObowiązujący
342011-02-1510/113/11/IVZaopiniowanie w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta i Gminy Reszel”Obowiązujący
352016-02-1610/113/16/VUchwała w sprawie: dokonania zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Obowiązujący
362019-02-2610/113/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.01.03.06-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu – Schemat AObowiązujący
372011-02-1510/114/11/IVZatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu za rok 2010Obowiązujący
382019-02-2610/114/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.01.04.01-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu – Schemat C, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
392019-02-2610/115/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.01.01.00-IZ.00-28-002/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
402016-02-1610/116/16/VUdzielenie upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panu Krzysztofowi Skłodowskiemu – Kierownikowi Biura Kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do podpisywania pism w ramach toczących się postępowań administracyjnych dotyczących odzyskiwania środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w szczególności: art. 207 ust. 9, art. 189 ust. 3b, art. 61 i art. 64 ustawy o finansach publicznych oraz w związku z tymi przepisami na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.Obowiązujący
Strona 4 z 1314