Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312007-03-20VI/92/07Zatwierdzenie statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we FromborkuObowiązujący
322007-03-20VI/87/07Określenie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007Zmieniony
332007-03-20VI/89/07Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007Obowiązujący
342007-03-20VI/93/07Zatwierdzenie Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w OlsztynieObowiązujący
352007-03-20VI/107/07Zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
362007-03-20VI/82/07Przyjęcie oceny sytuacji na rynku pracy oraz realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2006Obowiązujący
372007-03-20VI/86/07Uchwalenie "Zasad, trybu i harmonogramu opracowania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko – Mazurskim na lata 2008-2011"Obowiązujący
382007-03-20VI/94/07Zatwierdzenie statutu Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie IławeckimNieobowiązujący
392007-03-20VI/100/07Zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie przedstawiciela Wojewody Warmińsko - MazurskiegoObowiązujący
402007-03-20VI/95/07Powołanie Komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkamiObowiązujący
Strona 4 z 1338