Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312014-06-24XXXVIII/785/14Udzielenie pomocy finansowej Gminie Bartoszyce na dofinansowanie zakupu sprzętu wielofunkcyjnego i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast Cittaslow w Urzędzie Miejskim w BartoszycachObowiązujący
322014-06-24XXXVIII/784/14Udzielenie pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2014 roku oraz zatwierdzenie wzoru umowy o dofinansowanie przedsięwzięciaObowiązujący
332014-06-24XXXVIII/783/14Wskazanie przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w OlsztynieObowiązujący
342014-06-24XXXVIII/782/14Przyjęcie planu aglomeracji SzczytnoObowiązujący
352014-06-24XXXVIII/781/14Przyjęcie planu aglomeracji BożeObowiązujący
362014-06-24XXXVIII/780/14Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Mrągowskiego udziału 286/1000 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m. Mrągowo, działka nr 229/1 o pow. 0,0627 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr OL1M/00014003/3Obowiązujący
372014-06-24XXXVIII/779/14Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Ostródzkiego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie nr 9 m. Ostróda, działka nr 138/2 o pow. 0,0826 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr EL1O/00037415/3Obowiązujący
382014-06-24XXXVIII/778/14Wnoszenie wkładów pieniężnych do Spółki Warmia i Mazury sp. z o.o. w latach 2014-2030Obowiązujący
392014-06-24XXXVIII/777/14Likwidacja Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie Filia w OleckuObowiązujący
402014-06-24XXXVIII/776/14Likwidacja Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie Filia w MrągowieObowiązujący
Strona 4 z 1319