Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312019-09-1043/613/19/VIUchwała w sprawie: przyznania dotacji celowej z budżetu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na 2019 rok samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, dla którego Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego jest podmiotem tworzącym.Obowiązujący
322019-09-1043/608/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
332019-09-1043/607/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
342019-09-0342/605/19/VIUchwała w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, na nieruchomości położonej w Nidzicy, przy ul. Kolejowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 5 m. Nidzica jako działki nr 184/21 o pow. 0,7012 ha, obręb 5 –m. Nidzica, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW o nr OL1N/00015854/1 stanowiącej 542/1000 udziału własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na rzecz Spółki ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 GdańskObowiązujący
352019-09-0342/604/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego Regionalnemu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. ŻurawiejObowiązujący
362019-09-0342/603/19/VIUchwała w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 18/253/19/VI z dnia 9 kwietnia 2019 r. sprawie zatwierdzenia planu podziału środków z dochodów budżetu województwa za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w 2019 roku.Obowiązujący
372019-09-0342/601/19/VIUchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w OlsztynieObowiązujący
382019-09-0342/600/19/VIUchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w ReszluObowiązujący
392019-09-0342/599/19/VIUchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w RóżewcuObowiązujący
402019-09-0342/598/19/VIUchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w ElbląguObowiązujący
Strona 4 z 1235