Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312019-10-0146/665/19/VIUchwała w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 18/253/19/VI z dnia 9 kwietnia 2019 r. sprawie zatwierdzenia planu podziału środków z dochodów budżetu województwa za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w 2019 roku.Obowiązujący
322019-10-0146/664/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Szymanach na likwidację środka trwałegoObowiązujący
332019-09-24X/175/19Uchwała w sprawie przekazania według właściwości petycji pn. „Petycja w sprawie ekspresu regionalnego Olsztyn – Działdowo”.Obowiązujący
342019-09-24X/174/19Uchwała w sprawie wniosku o powołanie komisji wspólnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Rady Miasta Olsztyna.Obowiązujący
352019-09-24X/173/19Uchwała w sprawie skargi na Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Obowiązujący
362019-09-24X/172/19Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok.Obowiązujący
372019-09-24X/171/19Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039.Obowiązujący
382019-09-24X/170/19Uchwała w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonywanie w 2019 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.Obowiązujący
392019-09-24X/169/19Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN” określonego uchwałą Nr III/42/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.- w zakresie dróg krajowych oraz przyjęcia Prognozy oddziaływania na środowisko ww. Aktualizacji Programu.Obowiązujący
402019-09-24X/168/19Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 roku „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko- Mazurskim na lata 2016-2020”.Obowiązujący
Strona 4 z 1240