Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312019-01-081/14/19/VIUchwała w sprawie przekazania uprawnień kierownikom samorządowych jednostek budżetowychObowiązujący
322019-01-081/13/19/VIUchwała w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek podległych Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
332019-01-081/10/19/VIUchwała w sprawie zmian w Regulaminie udzielana zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr 69/1158/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2016 r.Obowiązujący
342019-01-081/9/19/VIUchwała w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, na nieruchomości położonej w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 28, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 70 m. Olsztyn jako działki nr 101/2 o pow. 0,1100 ha i działki nr 101/3 o pow. 0,0463 ha, KW Nr OL1O/00034831/4 stanowiącej 353/1000 udziału własność Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na rzecz Spółki ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 GdańskObowiązujący
352019-01-081/8/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2019 ROKU”, zatwierdzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Zespołu oceniającego i zatwierdzenia Regulaminu jego działania.Obowiązujący
362019-01-081/7/19/VIUchwała w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r.Obowiązujący
372019-01-081/5/19/VIUchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Arturowi Wrochnie – Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie odzyskiwania kwot podlegających zwrotowiObowiązujący
382019-01-081/4/19/VIUchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Arturowi Wrochnie – Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli do podpisywania pism i dokumentów związanych z dokonywaniem czynności w ramach prowadzenia kontroli realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
392019-01-081/3/19/VIUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Marcinowi Politewicz Dyrektorowi Departamentu Administracji i Obsługi Urzędu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie do jednoosobowego działaniaObowiązujący
402018-12-3161/1144/18/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rokObowiązujący
Strona 4 z 1177