Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312019-07-0932/459/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
322019-07-0932/458/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
332019-07-0932/457/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Tabeli rekomendacji sformułowanych w wyniku realizacji badania ewaluacyjnego pt.: „Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego”.Obowiązujący
342019-07-0131/453/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie prawa własności dzwonu „Kopernik” przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie na rzecz Parafii Archikatedralnej św. Jakuba w OlsztynieObowiązujący
352019-07-0131/452/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiegoObowiązujący
362019-07-0131/451/19/VIUchwała w sprawie uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 4358 N - ulicy Michała Kajki w Węgorzewie i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnychObowiązujący
372019-07-0131/449/19/VIUchwała w sprawie odwołania upoważnienia udzielonego Uchwała nr 25/294/09/III Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2009 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marii Joannie Pietrukaniec- Z-cy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie do składania w imieniu Województwa Warmińsko- Mazurskiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu własnego pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów z obszarów zmarginalizowanych województwa warmińsko- mazurskiego” w ramach Działania 2.2 ZPORR oraz do podejmowania decyzji i wykonywania niezbędnych czynności związanych z realizowanym projektemObowiązujący
382019-07-0131/448/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
392019-06-2430/447/19/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
402019-06-2430/446/19/VUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi w Olsztynie, na użyczenie pomieszczeń nr W-7 i W-8 na okres kolejnych 3 lat w budynku głównym Szpitala położonego przy ul. Żołnierskiej 18 w OlsztynieObowiązujący
Strona 4 z 1223