Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
21Akty prawneUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.08.02.00-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Grzegorz Usczyk2020-05-28 09:48:34
22Akty prawneUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 50/772/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 22 sierpnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Grzegorz Usczyk2020-05-28 09:45:13
23Akty prawneUchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/16 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Grzegorz Usczyk2020-05-28 09:36:00
24Akty prawneUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 61/874/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa.Grzegorz Usczyk2020-05-28 09:34:32
25Akty prawneUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 56/764/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-002/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.Grzegorz Usczyk2020-05-28 09:20:24
26Akty prawneUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 9/96/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (niskoemisyjny transport miejski).Grzegorz Usczyk2020-05-28 09:16:52
27Akty prawneUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 9/95/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.04.04.02-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis.Grzegorz Usczyk2020-05-28 09:13:44
28Akty prawneUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 8/88/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.Grzegorz Usczyk2020-05-28 09:09:08
29Akty prawneUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 8/87/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.01.04.01-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu – Schemat CGrzegorz Usczyk2020-05-28 08:57:00
30Akty prawneUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu za rok 2019.Grzegorz Usczyk2020-05-28 08:01:23
Strona 3 z 1911