Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212016-02-1610/110/16/VZmiana uchwały nr 1/3/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5.01.2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji kwalifikacyjnej ds. weryfikacji wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedzin adekwatnych do oceny projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożonych w ramach pierwszego naboru kandydatów na ekspertów.Obowiązujący
222019-02-2610/110/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.09.01.02-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym ElblągaObowiązujący
232011-02-1510/111/11/IVPrzyjęcie procedur dotyczących wdrażania Osi 4 Programu Operacyjnego „zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”Obowiązujący
242016-02-1610/111/16/VZaakceptowanie Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
252019-02-2610/111/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznychZmieniony
262011-02-1510/112/11/IVPodanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Barcja” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Obowiązujący
272016-02-1610/112/16/VUchwała w sprawie: dokonania zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Obowiązujący
282019-02-2610/112/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacjiObowiązujący
292011-02-1510/113/11/IVZaopiniowanie w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta i Gminy Reszel”Obowiązujący
302016-02-1610/113/16/VUchwała w sprawie: dokonania zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Obowiązujący
Strona 3 z 1265