Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212007-02-06V/77/07Wybór przedstawiciela do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowegoObowiązujący
222007-02-06V/76/07Wybór przedstawiciela do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie rozwoju turystykiObowiązujący
232007-03-20VI/82/07Przyjęcie oceny sytuacji na rynku pracy oraz realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2006Obowiązujący
242007-03-20VI/84/07Uchwalenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2008-2011”Obowiązujący
252007-03-20VI/87/07Określenie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007Zmieniony
262007-03-20VI/83/07Przyjęcie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2007 rokObowiązujący
272007-03-20VI/85/07Uchwalenie zasad, trybu i harmonogramu opracowania „Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2008-2011"Obowiązujący
282007-03-20VI/107/07Zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
292007-03-20VI/86/07Uchwalenie "Zasad, trybu i harmonogramu opracowania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko – Mazurskim na lata 2008-2011"Obowiązujący
302007-03-20VI/88/07Zmiana uchwały Nr XXXVIII/525/05 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie deklaracji woli współudziału Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wieloletnim programie „Nadbałtycki Projekt Prewencji”Obowiązujący
Strona 3 z 1265