Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
2012011-02-2211/121/11/IVZmiana uchwały Nr 59/602/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 listopada 2008 r. z póź.zm. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 projektów objętych Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych RPO WiM na lata 2007-2013Obowiązujący
2022011-02-2211/123/11/IVZmiana Uchwały Nr 32/310/08/III Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) z późniejszymi zmianamiObowiązujący
2032011-02-2211/124/11/IVUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/11/1.1.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznychZmieniony
2042012-03-0811/124/12/IVWyróżnienia Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
2052011-02-2211/125/11/IVUstalenia maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 01/11/1.1.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu) oraz maksymalnej intensywności pomocy w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznychObowiązujący
2062011-02-2211/126/11/IVUstalenia formy konkursu nr 01/11/1.1.1 na Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych.Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Obowiązujący
2072011-02-2211/127/11/IVZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/11/1.1.1Obowiązujący
2082011-02-2211/128/11/IVUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/11/5.1.6 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalnyObowiązujący
2092011-02-2211/129/11/IVUstalenie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 01/11/5.1.6 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalnyObowiązujący
2102012-01-031/1/12/IVWprowadzenie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
Strona 21 z 1259