Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1912014-02-1811/104/14/IVZmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rokObowiązujący
1922010-01-061/1/10/IIIWyróżnienie Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
1932011-02-2211/115/11/IVZmiana uchwały nr 35/642/10/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie utworzenia Warmińsko – Mazurskiej Rady ds. Społeczeństwa InformacyjnegoObowiązujący
1942015-01-071/11/15/VUdzielenie upoważnienia Pani Julicie Kozłowskiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013, we wszystkich sprawach związanych z rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków związanych z procesem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w tym do podpisywania odpowiedzi na skargi i wnioski.Nieobowiązujący
1952011-02-2211/116/11/IVRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011Obowiązujący
1962011-02-2211/117/11/IVRozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadan Samorzadu Województwa Warminsko - Mazurskiego przez organizacje pozarzadowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2011Obowiązujący
1972011-02-2211/118/11/IVZmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko – MazurskiegoObowiązujący
1982011-02-2211/119/11/IVPrzyjecie zmian procedur w zakresie wykonywania zadan Instytucji Zarządzającej, delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Obowiązujący
1992011-01-041/1/11/IVAktualizacja procedur w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Obowiązujący
2002011-02-2211/120/11/IVZmiana Uchwały Nr 63/1213/10/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2010 r., w sprawie wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego z konkursu 02/10/7.1Obowiązujący
Strona 20 z 1259