Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
11Zamówienia publiczneUsługa aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów z obszaru województwa warmińsko-mazurskiegoGrzegorz Usczyk2020-05-28 14:43:41
12Informacje,konkursy, ogłoszeniaRaport o stanie Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 rokuGrzegorz Usczyk2020-05-28 13:34:16
13Zamówienia publiczneZapytanie ofertowe na zakup i dostawę kalendarzy ściennych i książkowych na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy EuropejskichGrzegorz Usczyk2020-05-28 13:24:15
14Akty prawneUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu trybu nadzwyczajnego naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w ramach w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, Schemat D, Schemat E oraz Schemat F Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Grzegorz Usczyk2020-05-28 10:00:19
15Akty prawneUchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr 45/653/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, Schemat A poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Grzegorz Usczyk2020-05-28 09:58:31
16Akty prawneUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Grzegorz Usczyk2020-05-28 09:56:14
17Akty prawneUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa.Grzegorz Usczyk2020-05-28 09:54:45
18Akty prawneUchwała w sprawie anulowania konkursu nr RPWM.01.04.01-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu – Schemat C.Grzegorz Usczyk2020-05-28 09:53:17
19Akty prawneUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 17/352/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.Grzegorz Usczyk2020-05-28 09:52:02
20Akty prawneUchwała w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/17 z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Grzegorz Usczyk2020-05-28 09:49:59
Strona 2 z 1911