Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112011-02-1510/106/11/IVUstalenie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 08/11/4.1.2 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu) oraz maksymalnej intensywności pomocy w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Obowiązujący
122019-02-2610/106/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
132020-03-0310/106/20/VIUchwała w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w OlsztynieObowiązujący
142011-02-1510/107/11/IVUstalenie formy konkursu nr 08/11/4.1.2 na Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Obowiązujący
152019-02-2610/107/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 66/769/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad przygotowania do realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej 7. Infrastruktura transportowa, działania 7.1. Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
162020-03-0310/107/20/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczenia piwnicznego nr 24 o powierzchni 18,50 m2, które stanowi część nieruchomości zlokalizowanej w Bartoszycach przy ul. Grota Roweckiego 1Obowiązujący
172011-02-1510/108/11/IVZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 08/11/4.1.2 wraz z załącznikamiObowiązujący
182016-02-1610/108/16/VUchwała w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej jako częściowej refundacji kosztów leczenia poniesionych przez nauczycieli, nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Obowiązujący
192019-02-2610/108/19/VIUchwała w sprawie określenia zasad przygotowania do realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Frombork-Braniewo” zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej 7.Infrastruktura transportowa, działania 7.1.Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
202020-03-0310/108/20/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jaromirowi Krajewskiemu, Dyrektorowi Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, do działania w ramach przygotowania i realizacji projektu „Wzmacnianie różnorodności biologicznej poprzez zapobieganie wprowadzaniu, wczesne ostrzeganie i kontrolę inwazyjnych gatunków roślin”Obowiązujący
Strona 2 z 1305