Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112018-06-26XXXVIII/821/18Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru na terenie miasta i gminy Olsztynek.Obowiązujący
122018-06-26XXXVIII/820/18Uchwała w sprawie przystąpienia Województwa Warmińsko-Mazurskiego do stowarzyszenia o nazwie Federacja EUROPARC.Obowiązujący
132018-06-26XXXVIII/819/18Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin - przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu pn.: „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2018 roku.Obowiązujący
142018-06-26XXXVIII/818/18Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Powiat w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” PO RPW 2007-2013.Obowiązujący
152018-06-26XXXVIII/817/18Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej czternastu gminom w województwie warmińskomazurskim w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2018 roku.Obowiązujący
162018-06-26XXXVIII/816/18Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017”.Obowiązujący
172018-06-26XXXVIII/815/18Uchwała w sprawie przyjęcia złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokumentu pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego za 2017 rok”.Obowiązujący
182018-06-26XXXVIII/814/18Uchwała w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności oddziałów i poradni onkologicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie za rok 2017.Obowiązujący
192018-06-26XXXVIII/813/18Uchwała w sprawie rozpatrzenia Informacji o działaniach ZDW na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.Obowiązujący
202018-06-26XXXVIII/812/18Uchwała w sprawie rozpatrzenia Informacji o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2017.Obowiązujący
Strona 2 z 1328