Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112019-05-28VII/135/19Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i FinansówObowiązujący
122019-05-28VII/134/19Uchwała w sprawie wyrażenia poparcia dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Olsztyn – EłkObowiązujący
132019-05-28VII/133/19Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
142019-05-28VII/132/19Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
152019-05-28VII/131/19Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039Obowiązujący
162019-05-28VII/130/19Uchwała w sprawie powołania rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącymObowiązujący
172019-05-28VII/129/19Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącymObowiązujący
182019-05-28VII/128/19Uchwała w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko–Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowejObowiązujący
192019-05-28VII/127/19Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej siedemnastu gminom w województwie warmińskomazurskim w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2019 rokuObowiązujący
202019-05-28VII/126/19Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji w roku 2018 Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021Obowiązujący
Strona 2 z 1208