Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112019-02-2610/106/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
122011-02-1510/107/11/IVUstalenie formy konkursu nr 08/11/4.1.2 na Działanie 4.1 Humanizacja blokowisk Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Obowiązujący
132019-02-2610/107/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 66/769/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad przygotowania do realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej 7. Infrastruktura transportowa, działania 7.1. Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
142011-02-1510/108/11/IVZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 08/11/4.1.2 wraz z załącznikamiObowiązujący
152016-02-1610/108/16/VUchwała w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej jako częściowej refundacji kosztów leczenia poniesionych przez nauczycieli, nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Obowiązujący
162019-02-2610/108/19/VIUchwała w sprawie określenia zasad przygotowania do realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Pogrodzie-Braniewo na odcinku Frombork-Braniewo” zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej 7.Infrastruktura transportowa, działania 7.1.Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
172011-02-1510/109/11/IVPodanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Obowiązujący
182016-02-1610/109/16/VUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
192019-02-2610/109/19/VIUchwała w sprawie określenia zasad przygotowania do realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo-Pieniężno na odcinku Wola Lipowska-Pieniężno” zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej 7.Infrastruktura transportowa, działania 7.1.Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
202011-02-1510/110/11/IVPodanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Obowiązujący
Strona 2 z 1267