Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112011-11-1559/731/11/IVZmieniana Uchwały Nr 56/1080/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków przygotowania do realizacji projektu indywidualnego pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa”Obowiązujący
122009-04-2727/316/09/IIIZmieniana uchwały 4/19/09/III w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2009Obowiązujący
132013-04-0216/235/13/IVzmieniająca Uchwałę Nr 56/1082/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków przygotowania do realizacji projektu indywidualnego pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo-Nidzica z m. Działdowo” wchodzącego w skład „Programu uprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach osi priorytetowej nr 5. „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, działania 5.1. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny”, poddziałania 5.1.6. „Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny”, kategorii interwencji 23 – drogi regionalne i lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i objętego Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-201.Obowiązujący
142011-03-0814/159/11/IVZmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr 12/137/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011 z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwamiObowiązujący
152016-02-23XIV/361/16Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039.Obowiązujący
162015-06-24VIII/209/15Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039.Obowiązujący
172015-03-25V/140/15Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039.Obowiązujący
182015-05-27VII/181/15Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039.Obowiązujący
192015-11-25XII/282/15Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039.Obowiązujący
202015-09-30X/248/15Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039Obowiązujący
Strona 2 z 1314