Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112019-07-3035/525/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.Obowiązujący
122019-07-3035/523/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wieńców dożynkowych w ramach Wojewódzkiego Konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy podczas Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w 2019 rokuObowiązujący
132019-07-3035/522/19/VIUchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy podczas Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w 2019 rokuObowiązujący
142019-07-3035/520/19/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
152019-07-3035/519/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.07.02.02-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bisObowiązujący
162019-07-3035/518/19/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.01.04.01-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu – Schemat CObowiązujący
172019-07-3035/517/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działania 3.2 E-zdrowieObowiązujący
182019-07-3035/515/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
192019-07-3035/513/19/VIUchwała w sprawie: upoważnienia Pana Emila Walendzika – Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie planowania, wnioskowania i rozliczania środków finansowych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
202019-07-3035/510/19/VIUchwała w sprawie: wydania opinii o zgodności projektu Strategii ZIT’’ (bis) Elbląga (zawartego w projekcie Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego / Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z 9 lipca 2019 r.) w zakresie możliwości finansowania ZIT” (bis) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
Strona 2 z 1224