Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112019-11-0552/724/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia raportu okresowego nr VIII z realizacji w roku 2018 Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku.Obowiązujący
122019-10-2851/718/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym boksu garażowego o powierzchni 16,60 m2, stanowiącego część nieruchomości zlokalizowanej w Piszu przy ul. Warszawskiej 21.Obowiązujący
132019-10-2851/715/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego Nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/19, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny.Obowiązujący
142019-10-2851/704/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
152019-10-2851/703/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
162019-10-2851/702/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
172019-10-2851/701/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
182019-10-1548/688/19/VIUchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w OlsztynieObowiązujący
192019-10-1548/687/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie na lata 2019 - 2021Obowiązujący
202019-10-1548/686/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 6) Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.Obowiązujący
Strona 2 z 1240