Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112019-03-0411/142/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwoju wolontariatu w roku 2019Obowiązujący
122019-03-0411/141/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019Obowiązujący
132019-03-0411/140/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu żywności i ochrony dziedzictwa kulinarnego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019.Obowiązujący
142019-03-0411/138/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019.Obowiązujący
152019-03-0411/137/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.Obowiązujący
162019-03-0411/135/19/VIUchwała w sprawie: zmiany Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 3)Obowiązujący
172019-03-0411/134/19/VIUchwała w sprawie: wydania opinii o zgodności projektu Strategii ZIT’’ (bis) Elbląga (zawartego w projekcie Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego / Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z 30 stycznia 2019r.) w zakresie możliwości finansowania ZIT” (bis) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
182019-02-2610/132/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019 r., w odniesieniu do ofert złożonych w I terminie.Obowiązujący
192019-02-2610/130/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykup działki 33/5 obr. Kopina, gmina PasłękObowiązujący
202019-02-2610/129/19/VIUchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Robertowi Szewczykowi – Dyrektorowi Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania w imieniu Województwa Warmińsko - Mazurskiego oświadczeń woli związanych z realizacją Umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/104/14 z dnia 24.06.2014r.Obowiązujący
Strona 2 z 1188