Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112019-06-2430/447/19/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
122019-06-2430/446/19/VUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi w Olsztynie, na użyczenie pomieszczeń nr W-7 i W-8 na okres kolejnych 3 lat w budynku głównym Szpitala położonego przy ul. Żołnierskiej 18 w OlsztynieObowiązujący
132019-06-2430/445/19/VIUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 15/220/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu za rok 2018Obowiązujący
142019-06-2430/443/19/VUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146, na przedłużenie obowiązującej do 30.06.2019 r. umowy dzierżawy pomieszczenia szatni w budynku D – Przychodni Szpitala obecnemu dzierżawcy na czas nie określonyObowiązujący
152019-06-2430/442/19/VUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Zespołowi Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, na przedłużenie obowiązującej do 31.10.2019 r. umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej obecnemu dzierżawcy do dnia 31.10 2023 r.Obowiązujący
162019-06-2430/440/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych „DOREN” im. Berty Trusiewicz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Różewcu za rok 2018Obowiązujący
172019-06-2430/439/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie za rok 2018Obowiązujący
182019-06-2430/438/19/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i ogłoszenia konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2019 r.”.Obowiązujący
192019-06-2430/436/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej prace zgłoszone w 2019 roku do Konkursu pn. „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2019”Obowiązujący
202019-06-2430/432/19/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pt. realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskimObowiązujący
Strona 2 z 1219