Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
171Informacje,konkursy, ogłoszeniaInterpelacja radnego p. Marcina Kazimierczuka z dnia 16 lipca 2020 r. – KS-BOR.0003.11.2020Michał Chomej2020-07-16 15:00:10
172Akty prawneUchwała w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Bielewskiemu, Dyrektorowi Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie upoważnienia do jednoosobowego składania oświadczeń woli określonego rodzaju w związku z realizacją zadania „Czas na Warmię i Mazury”Grzegorz Usczyk2020-07-16 14:57:04
173Zamówienia publiczneOrganizację konkursu architektonicznego „Twój Dom – dialog z tradycją” wraz z działaniami towarzyszącymiGrzegorz Usczyk2020-07-16 14:00:35
174Zamówienia publiczneKompleksowa organizacja spotkań informacyjnych w Ełku i ElbląguGrzegorz Usczyk2020-07-16 13:58:38
175Zamówienia publiczneZaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja RPO WiM 2014-2020 w kontekście poprawy efektywności energetycznej oraz budowania gospodarki niskoemisyjnej w województwie warmińsko-mazurskim.Grzegorz Usczyk2020-07-16 13:55:20
176Informacje,konkursy, ogłoszeniaZarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieGrzegorz Usczyk2020-07-16 13:53:31
177Informacje,konkursy, ogłoszeniaZarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu – Grzybiny z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieGrzegorz Usczyk2020-07-16 13:48:36
178Informacje,konkursy, ogłoszeniaZarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego – Dębień z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;Grzegorz Usczyk2020-07-16 13:48:16
179Informacje,konkursy, ogłoszeniaZarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego – Słup z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;Grzegorz Usczyk2020-07-16 13:48:00
180Informacje,konkursy, ogłoszeniaZarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Naguszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;Grzegorz Usczyk2020-07-16 13:47:42
Strona 18 z 1972