Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1712011-02-1510/89/11/IVUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/11/7.2.2 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚPObowiązujący
1722011-02-1510/90/11/IVUstalenie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 01/11/7.2.2 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu) oraz maksymalnej intensywności pomocy w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚPObowiązujący
1732011-02-1510/91/11/IVUstalenie formy konkursu 01/11/7.2.2 na Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Obowiązujący
1742011-02-1510/92/11/IVZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/11/7.2.2 wraz z załącznikamiZmieniony
1752011-02-1510/93/11/IVUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/11/1.2.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu Poddziałanie 1.2.1 Instytucje otoczenia biznesuObowiązujący
1762011-02-1510/94/11/IVUstalenie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 01/11/1.2.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (w przypadku projektów nie objętych i nie generujących dochodu) oraz maksymalnej intensywności pomocy w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na Działanie 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu Poddziałanie 1.2.1 Instytucje otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Obowiązujący
1772011-02-1510/95/11/IVUstalenie formy konkursu nr 01/11/1.2.1 na Działanie 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu Poddziałanie 1.2.1 Instytucje otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Obowiązujący
1782011-02-1510/96/11/IVZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/11/1.2.1 wraz z załącznikamiObowiązujący
1792011-02-1510/97/11/IVUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/11/1.1.2 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczościObowiązujący
1802011-02-1510/98/11/IVUstalenie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 01/11/1.1.2 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu) oraz maksymalnej intensywności pomocy w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczościObowiązujący
Strona 18 z 1263