Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1712007-10-30XII/237/07Zatwierdzenie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w ReszluNieobowiązujący
1722007-10-30XII/238/07Wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie prawa własności nieruchomościObowiązujący
1732007-10-30XII/223/07Rozpatrzenie materiału nt. „Aleje przydrożne Województwa Warmińsko-Mazurskiego – gospodarka przestrzenią i zasobami dziedzictwa kulturowego”.Obowiązujący
1742007-10-30XII/230/07Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytówObowiązujący
1752007-10-30XII/229/07Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007Obowiązujący
1762007-10-30XII/231/07Zmiana uchwały Nr VII/117/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowejObowiązujący
1772007-10-30XII/232/07Udzielenia Gminie - Miastu Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów realizacji projektu pn.: „Naturalne i kulturalne dziedzictwo południowego Bałtyku – wyzwania i perspektywy rozwoju regionalnego – LAGOMAR”Obowiązujący
1782007-10-30XII/239/07Uzgodnienie podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckieObowiązujący
1792007-10-30XII/217/07Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
1802007-10-30XII/216/07Wygaśnięcie mandatu radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
Strona 18 z 1314