Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1712010-07-2035/698/10/IIIZmiana uchwały Nr 25/500/10/III z dnia 17.05.2010 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4- Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowch Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 z konkursu 01/09/4.3Zmieniony
1722010-06-2831/604/10/IIIZmiana Uchwały nr 53/560/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 października 2008 r., w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/08/2.1.3 wraz z załącznikami zmienionej Uchwałą nr 4/8/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2009 rokuZmieniony
1732010-12-2162/1176/10/IVZmiana Uchwały Nr 25/500/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 maja 2010 r., w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/09/4.3 zmienionej: - Uchwałą Nr 35/698/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20.07.2010 r. oraz - Uchwałą Nr 40/782/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24.08.2010 rZmieniony
1742009-06-2339/466/09/IIIWybór z listy rezerwowej projektów o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura drogowa w ramach I Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z konkursu 01/09Zmieniony
1752012-04-2320/233/12/IVUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/12/5.1.4 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.4 Infrastruktura portowaZmieniony
1762009-08-0449/599/09/IIIWybór do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działania 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałania 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, projektu o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 N w Iławie, ulice Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej”, znajdującego się w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Zmieniony
1772009-03-0616/142/09/IIIUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/09/1.1.7 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Zmieniony
1782009-11-1070/814/09/IIIWybór do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i około-turystyczna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 projektu o nazwie: „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Jeziorak” objętego „Programem Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004-2006 z perspektywą lat 2007-2013”, znajdującego się w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Zmieniony
1792016-02-1610/132/16/VPowołanie Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.Zmieniony
1802009-03-0616/125/09/IIIDokonanie zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Zmieniony
Strona 18 z 1328