Pomoc finansowa dla przewoźników/operatorów wykonujących regularne przewozy autobusowe osób za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w ramach programu pomocowego SA.62603 – COVID-19 Support to bus operators.

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia

Pomoc finansowa dla przewoźników/operatorów wykonujących regularne przewozy autobusowe osób za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w ramach programu pomocowego SA.62603 – COVID-19 Support to bus operators.

Podstawa prawna

Art. 15 zzzzl⁵ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz 1842 z późn. zm.) oraz decyzja Komisji Europejskiej Program Pomocowy SA.62603 – COVID-19 Support to bus operators.

W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 przewoźnicy wykonujący przewozy autobusowe oraz operatorzy przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej, otrzymują wsparcie finansowe za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami publicznego transportu zbiorowego w zakresie liczby zajętych miejsc siedzących albo miejsc siedzących i stojących w stosunku do dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej pojazdu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wysokość wsparcia, o którym mowa w ust. 1, ustala się dla każdego z beneficjentów przez porównanie poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną zrealizowaną za każdy miesiąc roku 2019 w stosunku do poniesionych kosztów i osiągniętych przychodów w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną zrealizowaną za ten sam miesiąc roku 2021.

Warunki otrzymania pomocy

 • Pobieranie dopłat z budżetu państwa z tytułu stosowania ulg ustawowych w roku 2019 (rok referencyjny);
 • pogorszenie wyniku finansowego na wozokilometr w danym miesiącu w przeliczeniu roku 2021 w stosunku do roku 2019;
 • wyższa od otrzymanej w 2021 r., kwota dopłat uzyskanych przez przewoźnika/ operatora z tytułu stosowania ulg ustawowych w danym miesiącu 2019 r.;
 • niższa od kosztów i osiągniętych przychodów w danym miesiącu roku 2021, kwota otrzymanej w 2021 r. pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, w porównaniu do odpowiadającego mu miesiąca roku 2019 w przeliczeniu na pracę eksploatacyjną;
 • złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wniosku na załączonych formularzach.

Wniosek składa się z dwóch części

 1. Plik EXCEL składa się z 6 zakładek:
  • Wniosek
  • Praca eksploatacyjna,
  • Zestawienie kosztów,
  • Zestawienie przychodów,
  • Zestawienie pomocy COVID
  • Formularz pomocy COVID
 2. Plik WORD/PDF – oświadczenia
  W załączeniu do każdego wniosku przedsiębiorca wypełnia i składa oświadczenie nr 1, 2 i 4 oraz jeżeli dotyczy oświadczenie nr 3 i 5.

Złożenie wniosku o wypłatę pomocy przez przedsiębiorcy rozpoczyna procedurę weryfikacji wniosku:

 1. Sprawdzenie wniosku pod względem formalnym i merytorycznym.
 2. W przypadku wystąpienia błędów skierowanie do przewoźnika pisma z informacją o konieczności poprawy/uzupełnienia wniosku bądź załączników wraz z wyznaczeniem daty na dostarczenie poprawy.
 3. Nieusunięcie braków lub brak poprawy błędów powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 4. Po pozytywnej ocenie wniosku i zatwierdzeniu do wypłaty wniosek jest ujmowany w zbiorczym zestawieniu do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w celu przekazania środków z Budżetu Państwa na ten cel.
 5. Województwo przekazuje kwotę pomocy na rachunek bankowy wskazany przez przedsiębiorcę na wniosku po otrzymaniu środków z Budżetu Państwa.

Przewoźnik/ Operator może złożyć dowolną ilość wniosków w 1 miesiącu.

Do dnia 10 listopada 2021 r. wniosek wraz z załącznikami należy składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu.

Szczegółowych informacji udzielają

telefon: 89/512 59 00, 512 59 15, 512 59 21, 512 59 35

UWAGA: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY I AKTUALIZACJI DOKUMETÓW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO UDZIELENIA WSPARCIA. INFORMACJE W TYM ZAKRESIE BĘDĄ PUBLIKOWANE NA BIEŻĄCO.

Załączniki