Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1612011-02-1510/81/11/IVPowołanie Komisji Stypendialnej w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „DrINNO2 – budowanie potencjału społecznego wysokiej klasy specjalistów w województwie warmińsko-mazurskim” realizowanego przez Biuro Projektów Transferu Wiedzy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieObowiązujący
1622011-02-1510/82/11/IVZatwierdzenie do realizacji projektu systemowego pt. „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” oraz Zasad jego realizacjiObowiązujący
1632014-02-1110/82/14/IVNabycie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w drodze bezprzetargowej po obniżonej cenie od Gminy Miasto Elbląg nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie nr 18 m. Elbląg, działka nr 37/4Obowiązujący
1642011-02-1510/83/11/IVDokonanie zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Obowiązujący
1652014-02-1110/83/14/IVUdzielenie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu „Produkt z Warmii i Mazur” projekt dofinansowany ze środków RPO WiM 2007-2013 zgodnie z Uchwałą Nr 58/767/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2013 r. z późn. zm.Nieobowiązujący
1662011-02-1510/84/11/IVUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/11/7.2.3 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatykiObowiązujący
1672014-02-1110/84/14/IVUdzielenie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu „Produkt z Warmii i Mazur” projekt dofinansowany ze środków RPO WiM 2007-2013 zgodnie z Uchwałą Nr 58/767/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2013 r. z późn. zm.Obowiązujący
1682011-02-1510/85/11/IVUstalenie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 01/11/7.2.3 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu) oraz maksymalnej intensywności pomocy w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatykiObowiązujący
1692014-02-1110/85/14/IVUdzielenie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu „Produkt z Warmii i Mazur” projekt dofinansowany ze środków RPO WiM 2007-2013 zgodnie z Uchwałą Nr 58/767/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2013 r. z późn. zm.Obowiązujący
1702011-02-1510/86/11/IVUstalenie formy konkursu 01/11/7.2.3 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatykiObowiązujący
Strona 17 z 1274