Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1612007-10-30XII/232/07Udzielenia Gminie - Miastu Elbląg pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów realizacji projektu pn.: „Naturalne i kulturalne dziedzictwo południowego Bałtyku – wyzwania i perspektywy rozwoju regionalnego – LAGOMAR”Obowiązujący
1622007-10-30XII/225/07Rozpatrzenie złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego informacji na temat: „Ocena aktualnej sytuacji na rynku pracy”Obowiązujący
1632007-10-30XII/223/07Rozpatrzenie materiału nt. „Aleje przydrożne Województwa Warmińsko-Mazurskiego – gospodarka przestrzenią i zasobami dziedzictwa kulturowego”.Obowiązujący
1642007-10-30XII/234/07Zmiana Uchwały Nr XXXIX/540/05 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Zasad współpracy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z organizacjami pozarządowymiNieobowiązujący
1652007-10-30XII/236/07Zmiana uchwały w sprawie nadania Statutu Teatrowi Dramatycznemu w ElbląguObowiązujący
1662007-10-30XII/237/07Zatwierdzenie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w ReszluNieobowiązujący
1672007-10-30XII/238/07Wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie prawa własności nieruchomościObowiązujący
1682007-10-30XII/217/07Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
1692007-10-30XII/213/07Wygaśnięcie mandatu radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
1702007-10-30XII/220/07Wybór Członka Zarządu Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
Strona 17 z 1305