Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1612018-01-265/94/18/VUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat BZmieniony
1622018-01-163/42/18/VUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa.Zmieniony
1632010-10-0848/961/10/IIIZmiana Uchwały nr 38/741/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 sierpnia 2010 r., w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 02/10/4.2 zmienionej uchwałą Nr 45/934/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22.09.2010 rZmieniony
1642009-03-0215/99/09/IIIZmiana uchwały Nr 53/552/08/III z późn. zm. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/08/5.1.2 wraz z załącznikamiZmieniony
1652010-05-1725/482/10/IIIZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/10/1.1.10.Zmieniony
1662009-01-196/22/09/IIIWprowadzenie zmian do Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 27/249/08/III z dnia 20 maja 2008 r. wraz z załącznikami, w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) do konkursu 01/08/1.1.5.Zmieniony
1672010-08-1038/741/10/IIIPodjęcie przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działania 4.2 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 02/10/4.2Zmieniony
1682008-09-2350/504/08/IIIWybór z listy rezerwowej projektów o dofinansowanie w ramach Działania 3.5 Lokalna Infrastruktura społeczna, Poddziałania 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego z konkursu 02/05.Zmieniony
1692015-04-29VI/153/15Uchwalenie „Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko- Mazurskim na lata 2015-2017”Zmieniony
1702009-11-1070/811/09/IIIZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/09/3.1 wraz z załącznikamiZmieniony
Strona 17 z 1328