Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
151Zamówienia publiczneDostawa gadżetów na potrzeby promocji województwa warmińsko-mazurskiego.Grzegorz Usczyk2020-07-20 13:31:20
152Zamówienia publiczneZapytanie ofertowe na wykonanie usługi promocyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas Pucharu Europy w triathlonie, który odbędzie się 21 sierpnia 2020 r. w OlsztynieGrzegorz Usczyk2020-07-20 12:16:54
153Akty prawneUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/20 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg.Grzegorz Usczyk2020-07-20 12:14:22
154Zamówienia publiczneSzacowanie kosztów emisji piętnastosekundowego spotu promującego województwo warmińsko-mazurskie w telewizji o zasięgu ogólnopolskimMichał Chomej2020-07-17 15:26:17
155Zamówienia publiczneSzacowanie kosztów realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu procesu ewaluacji i aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Marki Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014+”Michał Chomej2020-07-17 15:23:01
156Zamówienia publiczneZaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów promujących Województwo Warmińsko-Mazurskie wraz z oznakowaniem lub/i nadrukiem spersonalizowanym.Michał Chomej2020-07-17 15:18:51
157Informacje,konkursy, ogłoszeniaOświadczenia majątkowe złożone w 2020 rokuGrzegorz Usczyk2020-07-17 14:37:14
158Akty prawneUchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 26/344/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie umorzenia części należności Województwa Warmińsko-Mazurskiego przysługującej od Pana prowadzącego działalność pod nazwąGrzegorz Usczyk2020-07-17 14:31:17
159Akty prawneUchwała w sprawie uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi nr 4357 N ul. 11 Listopada w Węgorzewie i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnychGrzegorz Usczyk2020-07-17 14:28:43
160Akty prawneUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego Nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/20, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane oceny oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zamkniętym Nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/20.Grzegorz Usczyk2020-07-17 14:26:22
Strona 16 z 1972