Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1512008-02-1910/72/08/IIIOdwołanie Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w OlsztynieObowiązujący
1522008-02-1910/73/08/IIIWyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony, wydzielonych miejsc postojowych i budowę infrastruktury parkingowej na działce nr 6/4, położonej w obrębie nr 6 m. Elbląg przy ul. Królewieckiej 146, będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w ElbląguObowiązujący
1532008-02-1910/74/08/IIIZmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008Obowiązujący
1542011-02-1510/80/11/IVZmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 35/640/10/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 lipca 2010 rObowiązujący
1552014-02-1110/80/14/IVUdzielenie przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu Pani Alinie JanuszewskiejObowiązujący
1562011-02-1510/81/11/IVPowołanie Komisji Stypendialnej w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „DrINNO2 – budowanie potencjału społecznego wysokiej klasy specjalistów w województwie warmińsko-mazurskim” realizowanego przez Biuro Projektów Transferu Wiedzy Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieObowiązujący
1572011-02-1510/82/11/IVZatwierdzenie do realizacji projektu systemowego pt. „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” oraz Zasad jego realizacjiObowiązujący
1582014-02-1110/82/14/IVNabycie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w drodze bezprzetargowej po obniżonej cenie od Gminy Miasto Elbląg nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie nr 18 m. Elbląg, działka nr 37/4Obowiązujący
1592011-02-1510/83/11/IVDokonanie zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Obowiązujący
1602014-02-1110/83/14/IVUdzielenie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu „Produkt z Warmii i Mazur” projekt dofinansowany ze środków RPO WiM 2007-2013 zgodnie z Uchwałą Nr 58/767/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 listopada 2013 r. z późn. zm.Nieobowiązujący
Strona 16 z 1247