Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1512007-09-25XI/209/07Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Braniewie w sprawie ograniczenia działalności i likwidacji jednostek i komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w BraniewieObowiązujący
1522007-09-25XI/205/07Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010”Obowiązujący
1532007-09-25XI/208/07Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007Obowiązujący
1542007-10-30XII/217/07Wybór Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
1552007-10-30XII/224/07Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w BrukseliObowiązujący
1562007-10-30XII/227/07Zatwierdzenie „Strategii informatyzacji województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2007-2015”Obowiązujący
1572007-10-30XII/228/07Uchwalenie Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008Obowiązujący
1582007-10-30XII/216/07Wygaśnięcie mandatu radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
1592007-10-30XII/220/07Wybór Członka Zarządu Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
1602007-10-30XII/221/07Zmiana uchwały Nr XI/211/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 września 2007 r. dotyczącej wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i jego stałego zastępcy do prac w Pre-Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013Obowiązujący
Strona 16 z 1319