Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1512008-02-1910/67/08/IIIPrzyjęcie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiejObowiązujący
1522008-02-1910/68/08/IIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w 2008 roku .Obowiązujący
1532008-02-1910/69/08/IIIZmiana uchwały Nr 5/40/07/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie określenia zasad zakupu i przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez zakłady opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa jest podmiotem, który utworzył zakład.Obowiązujący
1542008-02-1910/70/08/IIIRozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego w 2008 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowiaObowiązujący
1552008-02-1910/71/08/IIIUstalenie miesięcznego wynagrodzenia dyrektora Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu.Obowiązujący
1562008-02-1910/72/08/IIIOdwołanie Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w OlsztynieObowiązujący
1572008-02-1910/73/08/IIIWyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony, wydzielonych miejsc postojowych i budowę infrastruktury parkingowej na działce nr 6/4, położonej w obrębie nr 6 m. Elbląg przy ul. Królewieckiej 146, będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w ElbląguObowiązujący
1582008-02-1910/74/08/IIIZmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008Obowiązujący
1592011-02-1510/80/11/IVZmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 35/640/10/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 lipca 2010 rObowiązujący
1602014-02-1110/80/14/IVUdzielenie przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu Pani Alinie JanuszewskiejObowiązujący
Strona 16 z 1293