Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1512018-02-066/120/18/VUchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie jednostkom organizacyjnym województwa warmińsko-mazurskiego samochodów pozostałych po zlikwidowanym Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie.Zmieniony
1522018-02-066/121/18/VUchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie jednostkom organizacyjnym województwa warmińsko-mazurskiego samochodów pozostałych po zlikwidowanym Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.Zmieniony
1532010-12-28III/35/10Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2011Zmieniony
1542014-10-28XLI/840/14Określenie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa warmińsko-mazurskiegoZmieniony
1552018-04-0316/340/18/VUchwała w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe dla konkursu otwartego Nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/18 oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów dla ww. konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 wraz z załącznikamiZmieniony
1562018-03-2615/320/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-002/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych (Schemat B), poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz Listy projektów wybranych do dofinansowaniaZmieniony
1572018-09-2646/933/18/VUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 4 Efektywność Energetyczna Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaZmieniony
1582011-03-2217/203/11/IVZmiana Uchwały Nr 70/802/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskimZmieniony
1592011-02-22IV/82/11Zmiana Uchwały Nr I/7/10 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Marszałka Województwa Warmińsko - MazurskiegoZmieniony
1602009-01-267/33/09/IIIZmiana uchwały Nr 27/245/08/III z póź. zm. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/08/2.1.4 wraz z załącznikami.Zmieniony
Strona 16 z 1328