Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1412007-08-28X/185/07Udzielenie Powiatowi Mrągowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów organizacyjnych, związanych z przyjęciem grupy uczniów z Liceum Zawodowego w Lannion (Côtes d’Armor) przez Zespół Szkół Nr 2 w Mrągowie w dniach 30.09.2007r. – 13.10.2007r. w ramach współpracy wymiany kulturalno-zawodowej młodzieżyObowiązujący
1422007-08-28X/196/07Wyrażenie zgody na zmianę treści Porozumienia z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia przez Samorząd Województwa Pomorskiego prowadzenia zadania pn. opracowania studialne projektu "Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E-70" na odcinku położonym na terenie Województwa Warmińsko – MazurskiegoObowiązujący
1432007-08-28X/178/07Rozpatrzenie "Raportu okresowego nr VI z realizacji Strategii rozwoju społecznego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Stan na koniec 2005 r."Obowiązujący
1442007-08-28X/193/07Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy i sposobu ich przyznawaniaObowiązujący
1452007-08-28X/188/07Udzielenie Gminie Olsztynek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji, przebudowie na terenie Gminy Olsztynek lokali mieszkalnych, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy OlsztynekObowiązujący
1462007-09-25XI/205/07Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010”Obowiązujący
1472007-09-25XI/206/07Rozpatrzenie sprawozdania działalności oddziałów onkologicznych Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie w roku 2006Obowiązujący
1482007-09-25XI/208/07Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007Obowiązujący
1492007-09-25XI/211/07Wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego i jego stałego zastępcy do prac w Pre–Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013Obowiązujący
1502007-09-25XI/207/07Rozpatrzenie złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego informacji o przebiegu wykonania budŜetu Województwa Warminsko – Mazurskiego za pierwsze półrocze 2007 rObowiązujący
Strona 15 z 1323