Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1412007-08-28X/184/07Udzielenie Miastu Olsztyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów I etapu projektu wymiany młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Hotelarskich w Olsztynie i Liceum Zawodowego La Ville Davy w Quessoy (Côtes d’Armor), w ramach realizacji projektu „Odkrywanie i promocja regionu świata”Obowiązujący
1422007-08-28X/177/07Rozpatrzenie "Sprawozdania z procesu negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013"Obowiązujący
1432007-08-28X/179/07Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji w roku 2006 "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2004 - 2007"Obowiązujący
1442007-08-28X/182/07Zmiana uchwały nr VI/87/07 Sejmiku Województwa Warmińsko –Mazurskiego z dnia 20 marca 2007r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007Obowiązujący
1452007-08-28X/189/07Udzielenie Gminie Biskupiec pomocy finansowej związanej z organizacją imprezy regionalnej "Warmińska uczta pierogowa"Obowiązujący
1462007-09-25XI/212/07Zmiany w składzie Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w OlsztynieObowiązujący
1472007-09-25XI/210/07Zatwierdzenie zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w AmeryceObowiązujący
1482007-09-25XI/211/07Wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego i jego stałego zastępcy do prac w Pre–Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013Obowiązujący
1492007-09-25XI/205/07Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010”Obowiązujący
1502007-09-25XI/206/07Rozpatrzenie sprawozdania działalności oddziałów onkologicznych Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie w roku 2006Obowiązujący
Strona 15 z 1259