Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1412007-08-28X/198/07Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowiznyObowiązujący
1422007-08-28X/188/07Udzielenie Gminie Olsztynek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji, przebudowie na terenie Gminy Olsztynek lokali mieszkalnych, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy OlsztynekObowiązujący
1432007-08-28X/196/07Wyrażenie zgody na zmianę treści Porozumienia z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia przez Samorząd Województwa Pomorskiego prowadzenia zadania pn. opracowania studialne projektu "Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E-70" na odcinku położonym na terenie Województwa Warmińsko – MazurskiegoObowiązujący
1442007-08-28X/190/07Poręczenie pożyczki udzielonej dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w OlsztynieObowiązujący
1452007-08-28X/193/07Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy i sposobu ich przyznawaniaObowiązujący
1462007-09-25XI/205/07Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010”Obowiązujący
1472007-09-25XI/206/07Rozpatrzenie sprawozdania działalności oddziałów onkologicznych Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie w roku 2006Obowiązujący
1482007-09-25XI/208/07Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007Obowiązujący
1492007-09-25XI/212/07Zmiany w składzie Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w OlsztynieObowiązujący
1502007-09-25XI/210/07Zatwierdzenie zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w AmeryceObowiązujący
Strona 15 z 1305