Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1412017-03-2118/225/17/VUchwała w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu rozwoju kultury województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025Zmieniony
1422018-08-2739/850/18/VUchwała w sprawie powołania Regionalnej Grupy Refleksyjnej w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich (POWER 2014-2020)Zmieniony
1432015-11-2462/704/15/VPrzyjęcie Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok.Zmieniony
1442015-12-30XIII/324/15Przyjęcie Planu Pracy Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2016Zmieniony
1452018-02-2711/199/18/VUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włącznie społeczne, Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk .Zmieniony
1462015-07-0735/375/15/VZmiana uchwały Nr 11/98/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie powołania Dyrektora Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu Zmieniony
1472017-06-0635/476/17/VUchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie IławeckimZmieniony
1482010-09-2746/943/10/IIIUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 03/10/5.1.6 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalnyZmieniony
1492010-12-1360/1148/10/IVWybór projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z konkursu nr 03/10/5.1.6Zmieniony
1502009-10-2066/764/09/IIIWyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 – Infrastruktura Społeczna, , Działanie 3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej, Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z konkursu 01/09/3.2.1.Zmieniony
Strona 15 z 1265