Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Energia odnawialna

Ogłoszono przez Michał Chomej | wersja archiwalna

Energia odnawialna

Szeroko pojętym podnoszeniem świadomości społecznej i realizowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska naturalnego i poszanowania energii, jak również w zakresie promocji sprzyjającego ochronie środowiska wykorzystania odnawialnych źródeł energii zajmuje się Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp z o.o., której udziałowcem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Dane kontaktowe:
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Olsztynie
ul. Kościuszki 37
10-503 Olsztyn
tel.: +48 (89) 521-59-70
fax: +48 (89) 521-59-71
www: www.wmae.pl
e-mail: sekretariat@wmae.pl

* * *

Województwo Warmińsko-Mazurskie zleciło opracowanie Delimitacji obszarów potencjalnej lokalizacji dużej energetyki wiatrowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Celem przedmiotowego badania jest projekcja przestrzeni województwa pod kątem ewentualnej lokalizacji dużej energetyki wiatrowej przy określonych założeniach metodologicznych. Badanie jest ekspercką opinią Wykonawcy tj. instytutu OZE z Kielc, a wyniki badania służyć mają przede wszystkim Samorządowi Województwa do ewentualnego wykorzystania przy opracowywaniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z treścią dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (karta „Ewaluacja programu” -> „Raporty z ewaluacji”)