Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1312007-08-28X/193/07Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy i sposobu ich przyznawaniaObowiązujący
1322007-08-28X/198/07Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowiznyObowiązujący
1332007-08-28X/189/07Udzielenie Gminie Biskupiec pomocy finansowej związanej z organizacją imprezy regionalnej "Warmińska uczta pierogowa"Obowiązujący
1342007-08-28X/181/07Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na finansowanie deficytu budżetuObowiązujący
1352007-08-28X/190/07Poręczenie pożyczki udzielonej dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w OlsztynieObowiązujący
1362007-08-28X/204/07Zmiana w składzie rady społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w ElbląguObowiązujący
1372007-08-28X/187/07Zmiana uchwały Nr VII/117/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia gminom Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowejObowiązujący
1382007-08-28X/200/07Wyrażenie zgody na zbycie prawa własności nieruchomości w drodze darowiznyObowiązujący
1392007-08-28X/201/07Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości bez konieczności dopłat wynikających z różnicy wartości nieruchomościObowiązujący
1402007-08-28X/202/07Wyrażenie zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kętrzynie przy ul. Górnej 9, działka nr 69/1, przekazanej Powiatowi KętrzyńskiemuObowiązujący
Strona 14 z 1319