Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1312018-02-2010/177/18/VUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z zakresu rozwoju turystyki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.Obowiązujący
1322008-02-1910/54/08/IIIZmiana uchwały Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego w sprawie nadania numeracji drogom powiatowym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego: Uchwałę nr 62/289/04/II z dnia 14 grudnia 2004 r., Uchwałę nr 58/338/05/II z dn. 13 grudnia 2005r. i Uchwałę nr 61/329/06/II z dn. 06 listopada 2006r.Zmieniony
1332008-02-1910/55/08/IIIZmiana uchwały Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego w sprawie nadania numeracji drogom gminnym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego: Uchwałę Nr 62/290/04/II z dnia 14 grudnia 2004 r., Uchwałę Nr 58/339/05/II z dn. 13 grudnia 2005r. i Uchwałę Nr 61/328/06/II z dn. 06 listopada 2006r.Zmieniony
1342008-02-1910/56/08/IIIUdzielenie upoważnienia Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do składania w imieniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu pt.: „ Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” w ramach Poddziałania 7.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013 przez okres jego realizacjiObowiązujący
1352009-02-0910/56/09/IIIWybór do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Turystyka, Działania 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałania 2.1.6 Infrastruktura kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, projektu o nazwie: „Grunwald – zespół działań inwestycyjno-remontowo-konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich”, znajdującego się w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.Zmieniony
1362008-02-1910/57/08/IIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego dotyczących projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wsparcia rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego.Obowiązujący
1372008-02-1910/58/08/IIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2008 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Obowiązujący
1382008-02-1910/59/08/IIIZmiana uchwały nr 48/268/06/II Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 września 2006 r. w sprawie powołania Kapituły rozpatrującej i opiniującej wnioski o stypendia artystyczne Marszałka WojewództwaObowiązujący
1392008-02-1910/60/08/IIIWyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego w postaci nakładów inwestycyjnych w obcych środkach trwałychObowiązujący
1402008-02-1910/61/08/IIIZmiana Uchwały Nr 56/333/07/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2007 r. zatwierdzającej roczny plan kontroli systemowej na rok 2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Instytucji Pośredniczącej (WFOŚiGW) i Instytucji Pośredniczącej II stopnia (podmiot z przetargu).Obowiązujący
Strona 14 z 1265