Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1312007-08-28X/182/07Zmiana uchwały nr VI/87/07 Sejmiku Województwa Warmińsko –Mazurskiego z dnia 20 marca 2007r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007Obowiązujący
1322007-08-28X/192/07Zatwierdzenie zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie IławeckimObowiązujący
1332007-08-28X/183/07Udzielenie pomocy finansowej Gminie Bartoszyce, Gminie Górowo Iławeckie oraz Miastu i Gminie SępopolObowiązujący
1342007-08-28X/184/07Udzielenie Miastu Olsztyn pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów I etapu projektu wymiany młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Hotelarskich w Olsztynie i Liceum Zawodowego La Ville Davy w Quessoy (Côtes d’Armor), w ramach realizacji projektu „Odkrywanie i promocja regionu świata”Obowiązujący
1352007-08-28X/179/07Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji w roku 2006 "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2004 - 2007"Obowiązujący
1362007-08-28X/180/07Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2007Obowiązujący
1372007-08-28X/188/07Udzielenie Gminie Olsztynek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji, przebudowie na terenie Gminy Olsztynek lokali mieszkalnych, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy OlsztynekObowiązujący
1382007-08-28X/190/07Poręczenie pożyczki udzielonej dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w OlsztynieObowiązujący
1392007-08-28X/196/07Wyrażenie zgody na zmianę treści Porozumienia z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia przez Samorząd Województwa Pomorskiego prowadzenia zadania pn. opracowania studialne projektu "Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E-70" na odcinku położonym na terenie Województwa Warmińsko – MazurskiegoObowiązujący
1402007-08-28X/198/07Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowiznyObowiązujący
Strona 14 z 1242