Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1212011-05-2329/377/11/IVUdzielenie Pani Dorocie Zalewskiej, Dyrektorowi Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, upoważnienia do jednoosobowego działaniaNieobowiązujący
1222015-01-071/10/15/VUdzielenie upoważnienia Pani Julicie Kozłowskiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do określonych czynności.Nieobowiązujący
1232012-07-1033/441/12/IVZmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 19/210/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 13 kwietnia 2012 r.Nieobowiązujący
1242011-04-0420/248/11/IVUdzielenie Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg wojewódzkichNieobowiązujący
1252015-08-0439/434/15/VUdzielenie pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Cieciuch – Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do podpisywania wraz z jednym Członkiem Zarządu umów o dzieło z ekspertami.Nieobowiązujący
1262011-09-1247/611/11/IVOkreślenie „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę”Nieobowiązujący
1272018-08-1436/809/18//VUchwała zmieniająca uchwałę Nr 13/270/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie powierzenia Panu Kazimierzowi Brakonieckiemu obowiązków Dyrektora Centrum Polsko - Francuskiego Cotes d’Armor Warmia i Mazury w OlsztynieNieobowiązujący
1282011-05-1728/347/11/IVZatwierdzenie sprawozdania finansowego Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie za rok 2010Nieobowiązujący
1292016-10-2457/962/16/VUchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Mateuszowi Starusowi – Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie - do jednoosobowego działaniaNieobowiązujący
1302015-11-1360/657/15/VUdzielenie Panu Mironowi Syczowi – Wicemarszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa, do podpisywania pism oraz dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wdrażanych Priorytetów inwestycyjnych przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego.Nieobowiązujący
Strona 13 z 1293