Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1212010-02-2410/165/10/IIIZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/10/2.1.5 wraz z załącznikamiZmieniony
1222010-02-2410/166/10/IIIUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/10/5.1.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura kolejowaObowiązujący
1232010-02-2410/167/10/IIIUstalenie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 01/10/5.1.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Obowiązujący
1242010-02-2410/168/10/IIIUstalenie formy konkursu nr 01/10/5.1.1 na Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Obowiązujący
1252010-02-2410/169/10/IIIZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/10/5.1.1 wraz z załącznikamiObowiązujący
1262018-02-2010/169/18/VUchwała w sprawie nadania numeru drodze gminnej położonej w gminie GietrzwałdObowiązujący
1272010-02-2410/170/10/IIIZmiana uchwały Nr 46/580/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 03/09/5.1.6 Schemat AObowiązujący
1282018-02-2010/170/18/VUchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Wiesławie Przybysz - Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Pani Dorocie Solnickiej - Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Pani Katarzynie Koplińskiej - Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, do podpisywania pism i dokumentów związanych z dokonywaniem czynności w ramach prowadzenia kontroli realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
1292018-02-2010/171/18/VUchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Wiesławie Przybysz - Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Pani Dorocie Solnickiej - Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Pani Katarzynie Koplińskiej - Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi.Obowiązujący
1302018-02-2010/172/18/VUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panu Łukaszowi Popławskiemu Kierownikowi Biura Projektów Energetyka Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, do wykonywania czynności i składania oświadczeń woli związanych z realizacją umów ramowych zawartych z ekspertami dokonującymi oceny w Komisjach Oceny Projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
Strona 13 z 1315