Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1212010-02-16XXXVII/710/10Rozpatrzenie informacji z realizacji „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” w zakresie działań realizowanych przez Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na terenie województwa warmińsko-mazurskiegoObowiązujący
1222018-04-24XXXVI/800/18Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok.Obowiązujący
1232018-04-24XXXVI/799/18Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2018-2039.Obowiązujący
1242018-04-24XXXVI/798/18Uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/40/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Samorządu Województwa oraz określenie źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych.Obowiązujący
1252018-04-24XXXVI/797/18Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lidzbark Warmiński.Obowiązujący
1262018-04-24XXXVI/796/18Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Mrągowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na doposażenie w 2018 r. księgozbioru w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Mrągowie.Obowiązujący
1272018-04-24XXXVI/795/18Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2018 roku.Obowiązujący
1282018-04-24XXXVI/794/18Uchwała w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonywanie w 2018 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkamiObowiązujący
1292018-04-24XXXVI/793/18Uchwała w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Pana T. K. do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie”Obowiązujący
1302018-04-24XXXVI/792/18Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji w roku 2017 Programu pn. „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny”Obowiązujący
Strona 13 z 1303